Taxació i valor de mercat - 10 Factors que afecten al valor d'una propietat - Part 1 - Peritatge Andorra

Tant si esteu venent o comprant una propietat com una casa o un pis, heu de tenir en compte el que realment val la propietat que voleu comprar o vendre.

Quins són els factors que afecten el valor de la propietat?

Des de la ubicació fins a la infraestructura, les instal·lacions, la mida i l’estètica previstes, hi ha nombrosos factors que afecten el valor d’una propietat.

Seguiu llegint per saber què afecta el valor d’una propietat, què els fa pujar de preu i com podeu determinar el valor de la vostra propietat que poder vendre-la a millor preu o la propietat que voleu comprar.

1.- Ubicació

La ubicació de la vostra propietat és un dels factors més importants que afecta a la seva valoració final. Les preguntes principals serien aquestes;

  • És a prop de restaurants, escoles, botigues, transport públic i altres serveis de la parròquia o de la vila principal?
  • Es troba en una destinació turística coneguda?
  • És a prop del centre de la vila o capital de la parròquia?

Com més popular i accessible sigui la seva ubicació, més valuosa i interessant pels inversors serà aquesta propietat.

2.- Superfície total i espai útil

El valor de mercat d’una propietat immobiliària es conforma normalment en termes de preu per metre quadrat: el preu de venda total dividit pel metre quadrat de la propietat.

A més metres quadrats, més valor. L’espai útil determina el valor d’una propietat. Els garatges, els soterranis inacabats i les golfes no solen estar inclosos en els metres quadrats utilitzables. Són els espais com els banys, la cuina i els dormitoris que poden augmentar significativament el valor de l’immoble.

3.- Antiguitat i estat de conservació

L’antiguitat és un factor que juga un paper fonamental a l’hora de determinar el valor d’una propietat.

Normalment, com més nova sigui la propietat, més compradors estaran disposats a pagar un millor preu, ja que en principi no requereix reformes o reparacions importants.

A més de l’antiguitat, els compradors i inversors també tenen en consideració (ho haurien) l’estat de l’estructura. En general, els compradors s’estimen comprar un immoble amb 10 o 15 anys d’antiguitat ben cuidat que una propietat que necessiti reformes importants.

4.- Actualitzacions i reformes

Les actualitzacions i reformes que s’hagin realitzat en pisos i cases poden augmentar significativament el seu valor final, especialment en les propietats antigues les quals es poden observar que ja presenten un cert nivell de depreciació física i funcional.

Cuina i banys

Les reformes de la cuina i el bany són algunes de les millores que podrien tenir un major efecte positiu sobre el valor final d’un immoble.

També podeu plantejar-vos augmentar el nombre d’habitacions (dependències) sempre i quan la superfície total de l’immoble ho permeti i sigui legal fer-ho.

L’atractiu o l’aspecte exterior és un altre factor important que afecta el valor d’una propietat. La distribució del jardí pot augmentar el valor de la vostra llar fins a un 20%.

5.- Oferta i demanda, factors que afecten el valor de la propietat

La Llei de L’Oferta i la Demanda té una influència més que important sobre el valor d’una propietat, és determinant.

Si hi ha una demanda elevada però una oferta fixa, el preu de les propietats augmentarà a mesura que més gent intenti comprar. Només quan l’oferta excedeix la demanda, els preus començaran a baixar.

>> Llegir Part 2 <<